Najčastejšie otázky partnerských upratovačiek.

Táto stránka pre Vás zhrňuje najčastejšie položené otázky a odpovede.
Ďakujeme, že s Annou spolupracujete a v prípade ďalších otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Pred prvým upratovaním.

V ktorom okamžiku dochádza k zahájeniu spolupráce s Annou?

Spolupráca s Annou začína podpisom zmluvy a po úspešnom absolvovaní tréningového dňa. Skutočný záväzný vzťah nastáva v okamžiku prijatia zákazky (domu na upratovanie).

Akým spôsobom získam nové zákazky od Anny?

Pred samotným pridelením vlastných domov sa zúčastnite tréningového dňa, kedy si s našim stálym partnerom vyskúšate upratovanie sami a dozviete sa rady a tipy ako postupovať a aké veci používať, než sa sami vydáte na svoje domy. Na tréningovom dni máte zároveň možnosť nám ukázať, že o spoluprácu s Annou máte záujem. Po úspešnom absolvovaní tréningového dňa obdržíte od Anny na e-mail ponuku aktuálne voľných domov. Domy posielame v balíčku alebo jednotlivo. Po Vašom potvrdení prijatia zákazky reakciou na e-mail sa stávate stálym partnerom na upratovanie. E-mailom od Vás potvrdená zákazka je záväzná. Po dobu spolupráce Vám budeme aj naďalej posielať aktuálne zákazky k prijatiu. Je na Vás, koľko domov prijmete a aká bude Vaša odmena.

S akými upratovacími prostriedkami mám upratovať?

Upratovacie prostriedky a všetko základné náčinie si na dom zaisťujete sám/sama na vlastné náklady. Cena za upratovacie prostriedky je zohľadnená v odmene. Klient Vám na dome zaistí upratovaciu miestnosť, kde si môžete všetko náčinie schovať, a prístup k vode v spoločných priestoroch domu. Podľa skúseností našich partnerov na upratovanie medzi základné upratovacie prostriedky patrí metla, vedro, mop alebo handra na podlahu, smeták a lopatka, handričky na prach a leštenie skiel, stierka na okná a prípadne drátenka alebo hubička na odstránenie fľakov. Saponáty na podlahu partneri odporúčajú používať voňavé, v dome je to hneď poznať. Ďalej saponát na podlahu a iron na sklá. Klient zaisťuje len špeciálne pomôcky typu štafle, vysávač, či teleskopická tyč.

Kto určí, ktorý upratovací deň budem na dom pravidelne dochádzať?

Upratovací deň si na svojich domoch určujete Vy sami. Na základe Vami zvoleného upratovacieho dňa pripravíme rozpis upratovania a informujeme klienta. Váš klient počíta s tým, že v daný deň bude upratovanie vykonané. V prípade zmeny nás kontaktujte a my informáciu predáme klientovi.

Kde sa dozviem, aké upratovanie mám na dome vykonať?

Na každom dome sa riadite rozpisom upratovania, kde máte uvedený harmonogram prác zaslaný v balíčku. Rozpis obsahuje informáciu o tom, čo všetko sa má v daný termín na dome upratovať. Podľa zmluvy sa po každom upratovaní do rozpisu podpisujete, čím potvrdzujete vykonanie upratovania. S podpisom uvádzate čas vykonaného upratovania.

Kde si môžem vyzdvihnúť kľúče od môjho nového domu?

E-mailom Vám vždy zašleme informácie od koho si preberiete kľúče. Vo väčšine prípadov Vám kľúče predá osobne predseda priamo na dome, alebo iný partner Anny na upratovanie, prípadne si ich vyzdvihnete v našej kancelárií. Vo Vašom záujme si vždy pri preberaní kľúčov podpíšte predávací protokol s uvedeným počtom ks kľúčov, ktoré ste prevzali a pošlite nám ho na e-mail. Akonáhle si kľúče prevezmete, sú kľúče Vašou zodpovednosťou.

Mám po vykonaní 1. upratovania na dome ešte niečo urobiť?

Áno, v prípade, kedy ste prevzal/a na starosť nový dom od Anny, zašlite nám na e-mail po prvom upratovaní nižšie uvedené informácie. Potrebujeme od Vás vedieť počet ks kľúčov, ktoré ste prebral/a od domu a popis od čoho presne sú, kde sa v dome nachádza upratovacia miestnosť a prístup k vode.

Prevádzka na dome a aktívna spolupráca s Annou.

Aká je výpovedná lehota?

Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, zahájená od 1.dňa nasledujúceho mesiaca (napr. pokiaľ sa rozhodnete podať výpoveď k 22.10.2019, beží do konca mesiaca novembra, tj. do 30.11.2019)

Akým spôsobom musím podať výpoveď?

Žiadosť o ukončenie spolupráce s Annou podávate prostredníctvom e-mailu.

Musím mať zariadené poistenie zodpovednosti?

Áno, podpisom zmluvy súhlasíte s tým, že po dobu platnosti tejto zmluvy budete mať pre svoju samostatnú podnikateľskú činnosť zaistené komerčné poistenie zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu. V prípade, že budete mať zaistené poistenie zodpovednosti a spôsobíte na dome škodu (napríklad poškodenie výťahu vyliatím vedra s vodou alebo vysklenie okenice násadou od metly), ide o zodpovednosť za Vami a škoda bude hradená z Vašej poistky. V prípade neaktívneho poistenia platíte vzniklú škodu na dome zo svojich financií.

Čo mám robiť, keď sa zabudnem podpísať do rozpisu upratovania?

O nepodpísanom rozpise informujte ihneď po tomto zistení Annu. My budeme o nepodpísanom rozpise informovať dom, aby vedeli, že upratovanie bolo vykonané.

Môžem upratovanie vykonať v iný deň než som si stanovil/a?

Áno, môžete vykonať upratovanie v iný deň, než je upratovací. Annu je o tom potrebné informovať, aby sme správu predali domu, ktorý počíta s pôvodným upratovacím dňom.

Čo mám robiť, keď prídem na dom, v ktorom prebieha rekonštrukcia?

V prípade rekonštrukcie na dome vykonajte klasické upratovanie podľa rozpisu. V prípade, kedy by Vás rekonštrukcia veľmi obmedzovala, informujte Annu s popisom, aká je situácia na dome. Pred upratovaním nafoťte stav domu a tieto fotografie pošlite Anne na e-mail aj s podrobnými informáciami. My sa dohodneme s klientom na postupe a dáme Vám vedieť ako bude prebiehať nasledujúce upratovanie.

Čo mám robiť, keď na dome netečie voda?

Pokiaľ zistíte, že Vám netečie voda v upratovacej miestnosti, skúste zazvoniť na niekoho v dome a poradiť sa s ním, prečo to nejde, prípadne ho poprosiť, či by Vám nemohol načapovať vodu od seba. V prípade, kedy sa Vám nepodarí vodu zohnať, vykonajte upratovanie suchou cestou. To znamená, že zametiete podlahové plochy a zotriete prach z príslušných plôch suchou handrou. Do rozpisu uveďte do kolónky poznámky informáciu, že netiekla voda. Následne nás informujte e-mailom o vzniklej situácií. Spojíme sa s domom a do nasledujúceho upratovania situáciu vyriešime.

Reklamácia vykonanej zákazky.

Čo sa stane, keď bude na moje upratovanie reklamácia?

Predáme Vám informácie o nedostatkoch od klienta. Podľa zmluvy je Vašou zodpovednosťou do druhého dňa vykonať nápravu. K tomu Vám môžeme dohodnúť schôdzku s niekým na dome, aby si upratovanie skontroloval hneď po dokončení. V prípade, že sa situácia bude opakovať v nasledujúcom týždni, klientovi náleží zľava, čím sa Vám znižuje odmena. Pokiaľ sa situácia ani na potretí krát nezlepší, dom si prevezme iný partner na upratovanie. Pokiaľ je daný dom súčasťou balíčka viacerých domov, môže Vám byť odobratý celý tento balíček domov. Po vykonanej náprave upratovania prosíme o vykonanie fotografií pred a po upratovaní a o ich zaslanie na e-mail .

Čo mám robiť, keď stretnem pri upratovaní na dome obyvateľa domu a nepáči sa mu moje upratovanie.

Situáciu vyriešte ihneď. Dotyčnej osoby sa opýtajte, čo môžete urobiť lepšie a pokúste sa nedostatky napraviť. Navrhnite kontrolu po odvedenej práci. Napríklad, že na dotyčnú osobu zazvoníte, až to budete mať hotové, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku. V prípade, kedy sa jedná o činnosť, ktorá nie je v rozpise upratovania, informujte nás o tom a dotyčnú osobu požiadajte, aby sa obrátila na Annu. Vždy nás na e-mail Anny informujte o situácií aj pokiaľ prebehla náprava k spokojnosti dotyčnej oosby.

Financie a faktúry.

Kedy dostanem svoju odmenu za odvedenú prácu?

Odmenu Vám zasielame raz mesačne na bankový účet, ktorý ste uviedol/la vo formulári pre zahájenie spolupráce.

Kde nájdem svoje faktúry?

Faktúry Vám spoločne s prehľadom upratovania zašleme na e-mail, ktorý ste nám uviedol/la. Evidencia faktúr a účtovníctva je Vašou zodpovednosťou.