Najčastejšie otázky partnerských upratovačiek.

Táto stránka pre Vás zhrňuje najčastejšie položené otázky a odpovede.
Ďakujeme, že s Annou spolupracujete a v prípade ďalších otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Pred prvým upratovaním.

V ktorom okamihu začína spolupráca s Annou?

Možnosť spolupracovať s Annou dostávate v okamihu podpísania zmluvy a po úspešnom absolvovaní tréningového dňa. Skutočný záväzný vzťah nastáva v okamihu prijatia zákazky (domu na upratovanie).

Akým spôsobom získam nové zákazky od Anny?

Pred samotným pridelením vlastných domov sa zúčastníte tréningového dňa. Vtedy si s našim stálym partnerom vyskúšate upratovnie sami a dozviete sa rady a tipy ako postupovať a aké veci používať predtým, ako sa sami vydáte na svoje domy. Zároveň na tréningovom dni máte prvú možnosť nám predviesť, že máte o túto prácu záujem a ukázať nám Vaše schopnosti. Po úspešnom absolvovaní tréningového dňa obdržíte od Anny na e-mail ponuku aktuálne voľných domov. Domy posielame v aj balíčku, aj jednotlivo. V okamihu, keď prijatie zákazky potvrdíte odpoveďou na e-mail sa stávate stálym partnerom na upratovanie. Vami e-mailom potvrdená zákazka je záväzná. Počas doby spolupráca Vám budeme aj naďalej posielať aktuálne zákazky k prijatiu. Je na Vás, koľko práce prijímete a aká bude Vaša odmena.

S akými čistiacimi a upratovacími prostriedkami mám upratovať?

Všetky základné čistiace a upratovacie prostriedky a pomôcky si na dom zaisťujete sám/sama na vlastné náklady. Cena za upratovacie prostriedky je zahrnutá v odmene. Zo strany klienta je povinnosť Vám na dome pripraviť miestnosť, kde si môžete všetky prostriedky a pomôcky uchovať (alebo prenášať medzi domami) a prístup k vode v spoločných priestoroch domu. Ako základné prostriedky a pomôcky na upratovanie domu Vám stačia metla, vedro, mop alebo handra na podlahu, metlička a lopatka, handričky na prach a leštenie skiel, stierka na okná a prípadne drôtenka alebo hubka na odstránenie fľakov. Saponáty na podlahu používajte kľudne voňavé, v dome je to ihneď poznať. Ďalej saponát na podlahu a iron na sklá. Klient zaisťuje iba špeciálne pomôcky typu štafle, vysávač či teleskopická tyč.

Kto určí upratovací deň, počas ktorého budem na upratovanie dochádzať?

Upratovací deň si na svojich nových domoch určujete Vy sami. Na základe Vami zvoleného upratovacieho dňa pripravíme rozpis upratovania a informujeme klienta. Váš klient počíta s tým, že v daný deň bude upratovanie vykonané.

Kde sa dozviem, aké upratovanie mám na dome vykonať?

Na každom dome sa riadite rozpisom upratovania, kde máte uvedený harmonogram prác, ktorý obsahuje všetko, čo sa má v daný termín na dome upratovať. Vašou zodpovednosťou je strážiť aktuálnosť rozpisu, upratovacieho dňa, voľných políčok na podpis a podpísať sa po každom upratovaní. Spolu s podpisom uveďte aj čas vykonaného upratovania. Do rozpisu sa zásadne nepodpisujte vopred ani ho spätne nepotvrdzujte.

Čo mám robiť, ak doma nemám možnosť si rozpis vytlačiť?

V prípade, že nemáte doma k dispozícii tlačiareň, môžete využiť služby knihovne, papiernictva či copy centra.

Kde si môžem vyzdvihnúť kľúče od môjho nového domu?

Na e-mail Vám vždy zašleme informácie od koho si kľúče preberiete. Vo väčšine prípadov Vám kľúče predá osobne predseda priamo na dome alebo iná partnerská upratovačka Anny, prípadne si ich vyzdvihnete v našej kancelárii. Vo Vašom záujme je vždy pri preberaní kľúčov podpísať preberací protokol s uvedeným počtom kusov kľúčov, ktoré ste prevzali a poslať nám ho na e-mail. V momente, ako si kľúče prevezmete, sú kľúče vo Vašej zodpovednosti. Musíte sa o ne starať a nestratiť ich.

Mám nejaké ďalšie povinnosti po uskutočnení prvého upratovania na dome?

Áno, v prípade, kedy ste na starosť prevzal/a nový dom od Anny, pošlete nám na e-mail po prvom upratovaní nižšie uvedené informácie. Potrebujeme od Vás vedieť počet kusov kľúčov, ktoré ste prebral/a od domu a popis od čoho presne sú, kde sa v dome nachádza upratovacia miestnosť a prístup k vode.

Prevádzka na dome a aktívna spolupráca s Annou.

Aká je výpovedná doba?

Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac, zahájený od 1. dňa nového mesiaca (napr. ak sa rozhodnete podať výpoveď ku 22.10.2019, beží do konca mesiaca november, t.j. do 30.11.2019. Rovnaká podmienka platí aj v prípade, že chcete odobrať niektorý z Vašich domov.

Akým spôsobom musím podať výpoveď?

Žiadosť o ukončenie spolupráce s Annou podáte prostredníctvom e-mailu, teda elektronicky. Spolupráca zaniká vrátením posledných kľúčov od Vašich domov, ktoré ste mal/a na starosť.

Musím mať zabezpečené poistenie zodpovednosti?

Áno, aktívne poistenie zodpovednosti podnikateľa je povinnou súčasťou spolupráce. Na dome ste ako samostatná zodpovedná osoba. V prípade, že budete mať zaistené poistenie zodpovednosti a spôsobíte na dome škodu aj omylom (napríklad poškodenie výťahu vyliatím vedra s vodou, alebo vysklenie okenice násadou od metly) je zodpovednosť na Vás a škoda bude hradená z poistky. (V prípade neaktívneho poistenia platíte vzniknutú škodu na dome zo svojich financií).

Čo mám robiť, ak sa zabudnem podpísať do rozpisu upratovania?

O nepodpísanom rozpise informujte ihneď po tomto zistení Annu. V žiadnom prípade rozpis nepodpisujte spätne. My budeme o nepodpísanom rozpise informovať dom, aby vedeli, že upratovanie prebehlo.

Môžem vykonať upratovanie aj v iný deň ako v ten, ktorý som si zvolil/a?

Áno, upratovanie môžete vo výnimočných prípadoch vykonať v iný deň než je Vami zvolený upratovací deň. Nesmie sa to však opakovať každý týždeň. Vašou povinnosťou je informovať o tom Annu e-mailom a my následne informujeme aj klienta, aby s tým počítal.

Čo mám robiť, keď prídem na dom, na ktorom prebieha rekonštrukcia?

V prípade rekonštrukcie na dome vykonajte štandardné upratovanie podľa rozpisu. V prípade, že by Vás rekonštrukcia veľmi obmedzovala, informujte o tom Annu s popisom aká je situácia na dome. Pred upratovaním nafoťte stav domu a tieto fotografie zašlite Anne na e-mail aj s podrobnými informáciami. My Vám dáme vedieť ako bude prebiehať nasledujúce upratovanie.

Čo mám robiť, keď na dome netečie voda?

Ak zistíte, že Vám netečie voda v upratovacej miestnosti, skúste zazvoniť na niekoho v dome a poradiť sa s ním, prečo to nejde, prípadne ho poprosiť, či by Vám nemohol načapovať vodu od seba. V prípade, že sa Vám nepodarí vodu zohnať, vykonajte upratovanie suchou cestou. To znamená, že pozametáte podlahové plochy a zotriete prach z príslušných plôch suchou handričkou. Do rozpisu uvediete do políčka poznámky informáciu, že netiekla voda. Následne nás o vzniknutej situácii na dome informujte e-mailom. Spojíme sa s domom a do nasledujúceho upratovania situáciu vyriešime.

Reklamácia vykonanej zákazky.

Čo sa stane, keď bude na moje upratovanie reklamácia?

Informujeme Vás o nedostatkoch a Vašou povinnosťou je vykonať nápravu (nápravu vykonáte ešte v ten deň alebo nasledujúci), okrem toho Vám dohodneme stretnutie s niekým na dome, aby si upratovanie skontroloval hneď po dokončení. V prípade, že sa situácia bude opakovať v nasledujúcom týždni, niečo nie je v poriadku a klientovi prislúcha zľava, čo spôsobuje zníženie Vašej odmeny. Pokiaľ sa situácia ani na tretíkrát nezlepší, dom Vám odoberieme. Ak je daný dom súčasťou balíčku viacerých domov, môže Vám byť odobraný celý tento balíček domov. Po vykonanej náprave upratovania požadujeme zaslať fotografie pred a po upratovaní na e-mail.

Čo mám robiť, keď nápravu vykonám a dom opäť upratovanie reklamuje?

V Anne zhodnotíme oprávnenosť reklamácie upratovania a budeme Vás informovať. V prípade oprávnenej reklamácie idete na nápravné upratovanie. Podľa predom dohodnutých inštrukcií Anne po upratovaní zašlete fotografie alebo si upratovanie osobne predáte so zodpovednou osobou v dome. s ktorou si celý dom prejdete.

Čo mám robiť, ak pri upratovaní stretnem na dome človeka z domu a s mojim upratovaním nie je spokojný?

Situáciu vyriešte ihneď. Dotyčnej osoby sa spýtajte, čo môžete urobiť lepšie a pokúste sa nedostatky napraviť. Navrhnite kontrolu po odvedenej práci. Napríklad, že keď budete s upratovaním hotová/ý, na dotyčnú osobu zazvoníte a uistíte sa, že je všetko v poriadku. V prípade, že sa jedná o činnosť, ktorá nie je v rozpise upratovania, informujte nás o tom a dotyčnú osobu tiež požiadajte, aby sa obrátila na vedenie Anny. Vždy nás na e-mail Anny informujte o situácii aj pokiaľ prebehla náprava ku spokojnosti dotyčnej osoby.

Čo sa stane, keď odmietnem ísť na nápravu upratovania?

Pokiaľ je klient s kvalitou Vášho upratovania spokojný, nie je dôvod na reklamáciu. Je vo Vašom záujme aby bol klient s upratovaním spokojný. V prípade nahlásenej reklamácie je Vašou povinnosťou vykonať nápravu upratovania. V prípade odmietnutia nápravy upratovania Vás nemôžeme brať ako spoľahlivého partnera na upratovanie a bude Vám automaticku udelená pokuta v hodnote upratovania. Majte však na pamäti, že sa jedná o porušenie zmluvy s Annou. Opakované odmietnutie vykonania nápravy môže viesť k ukončeniu našej spolupráce.

Financie a faktúry.

Kedy dostanem svoju odmenu za vykonanú prácu?

Odmenu Vám zasielame 16. dňa nasledujúceho mesiaca na bankový účet, ktorý ste nám uviedol/la pri podpise zmluvy.

Kde nájdem svoje faktúry?

Faktúru Vám spolu s prehľadom upratovaní zašleme na e-mail, ktorý ste nám uviedol/la. Faktúry si uložte so počítača a archivujte. Budete ich potrebovať pri podávaní daňového priznania.

Pomôžete mi s podaním daňového priznania?

Áno, s daňovým priznaním Vám môžeme za poplatok pomôcť.