Vybraní partneri na upratovanie domu Banská Bystrica

Máte záujem o pravidelné upratovanie spoločných priestorov bytových domov? Nechajte si Váš dom upratať profesionálnou upratovačkou. Zaistíme Vám dlhodobé a kvalitné upratovanie spoločnch priestorov bytových domov.  


Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Majer, Rudlová

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Fončorda, Radvaň

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Podlavice, Skubín


Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Radvaň

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: celá Banská Bystrica

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Kremnička


Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Fončorda

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: centrum, Staré mesto

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Sásová


Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Jakub

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Kráľová

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Sásová


Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Fončorda

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Sever

Upratovacie služby Anna

špecializácia: upratovanie spoločných priestorov bytových domov Banská Bystrica

lokalita: Šalková


Voľný čas venujte rodine, priateľom a koníčkom, starosti s upratovaním nechajte na Anne. 

Provozovatel: Andulka, IČO 28136659